SPOLEČNOSTI:

S.R.O jen 23.700,- Kč
A.S. jen 59.000,- Kč
SE jen 89.000,- Kč

Podnikáte ihned a bezproblémů s profesionálně založenou společností, s odborně sestavenou zakladatelskou listinou.     
Rychlost a dostupnost to je hlavní výhodou předzaložených tzv. "ready-made" společností.
Tyto společnosti jsou zakládány za účelem jejich prodeje koncovému zákazníkovi. Společnosti nemají žádné závazky a pohledávky a mají plně splacený základní kapitál. Klient může se společnosti začít podnikat ihned od převodu společnosti u notáře. Objednat ready-made společnost si můžete telefonicky na čísle 602766048 nebo mailem na společnosti  - info@levnespolecnosti.czHlavní výhody ready made společnosti od nás :

 • založená pouze za účelem převodu na klienta
 • bez závazků a pohledávek (notářská garance)
 • bez účetních pohybů
 • s plně splaceným základním jměním (200 tisíc Kč u s.r.o., 2 miliony Kč u a.s.)
 • zapsaná v obchodním rejstříku
 • 100% splacený základní kapitál
 • jednáte za společnost od okamžiku podpisu smlouvy
CENA ZAHRNUJE NAPROSTO VŠE

 •  převod obchodního podílu ready-made společnosti
 • správní poplatky za ověření listin a podpisů
 • přípravu potřebné dokumentace
 • zápis změn do Obchodního rejstříku
 • notářské poplatky za změnu společenské smlouvy
 • změna názvu společnosti
 • rozšíření předmětu podnikání
 • změna sídla
 • rozdělení obchodního podílu mezi více společníků 
 • jmenovaní nového jednatele
Co POTŘEBUJETE PRO NaBYTÍ SPOLEČNOSTI?

  • osoby které budou jednateli společnosti potřebují čistý výpis
   z rejstříku trestů
 • pro umístění sídla firmy na vámi požadovanou adresu je potřeba písemný souhlas všech majitelů dané nemovitosti ( podpisy nemusí být úředně ověřené )

Levnéspolečnosti.cz je projekt usnadňující a urychlující váš start s novou společností s.r.o. Naším cílem je maximální spokojenost klienta, poskytnutí vyčerpávajících informací a dlouhodobý vztah s klientem a zajištění i budoucích potřeb jeho podnikání.
Kromě důrazu na profesionální servis je naším cílem nabídnutí té nejlepší ceny, dosažené díky velkému objemu realizovaných převodů.
Levné společnosti.cz
Cejl 68, BRNO 60200

Objednat ready-made společnost si můžete telefonicky na čísle 602766048 nebo mailem na společnosti  - info@levnespolecnosti.cz